Com tots els anys, els oferim algunes dades sobre la nostra climatologia, medicions extretes de l’estació meteorològica d’AMEAL situada a  “la Llacuna”, i els animem a connectar-se a la nova web d’AMEAL: amealmeteo.org.

Per motius aliens a AMEAL la connexió de l’anterior pàgina web va deixar de funcionar, des d’eixe moment els membres d’Amics de la Meteorologia d’Albocàsser, decebuts per les circumstàncies i per deixar sense la informació meteorològica d’Albocàsser a un gran nombre de seguidors, vam proposar-nos, dins de les nostres possibilitats, millorar i ampliar l’anterior web. En l’actualitat ja està en funcionament i, de la seua acceptació i participació, depén que s’enriquisca i engrandisca amb noves facetes i nous camps relacionats amb la meteorología, com és el nostre objectiu. Ànim i gràcies per seguir-nos.

I, com a manera d’alentar-los a fer ús de la nostra web, d’ara en avant els oferirem les dades anuals històriques de les precipitacions registrades a la nostra estació meteorològica, des de 1985, a la nostra nova pàgina web.

El “Toll de Rufino” amb grans plaques de gel. (29-12-2016)

Tot i això cal remarcar que les precipitacions de l’any 2016 (530,0 mm) han estat inferiors a les de l’anterior any de 2015 (730,0 mm) i entre les quals és de destacar el mes de desembre (133,8 mm), el de novembre (109,4 mm), el d’abril (67,0 mm) i el d’octubre (46,6 mm). El mesos més secs van ésser els de gener (2,4 mm) i juliol (3,2 mm).

Durant el present any de 2017 les precipitacions registrades han estat:

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2017

GENER 112,4  mm
FEBRER 24,2  mm
MARÇ 45,4  mm
ABRIL 22,6  mm
MAIG 9,8  mm
JUNY 28,8  mm

 

Que sumen un total de 243,2 mm, quantitat superior a la que es va registrar durant el mateix període del passat any de 2016 (153,2 mm). Com veiem, només els mesos de desembre i novembre de l’any passat i el mes de gener d’aquest any, han millorat una pluviometria que continua essent escassa fins aleshores.

 

TEMPERATURES MÀXIMES REGISTRADES

ENTRE  JULIOL-2016  I  JUNY-2017

Per a trobar les màximes temperatures que s’han donat durant aquest període entre juliol de 2016 i juny de 2017, tenim que remuntar-nos al mes de setembre de l’any passat on, durant dos dies consecutius es van superar els 37 ºC, 37,2 ºC el dia 4 i 39,0 ºC el dia 5 de setembre de 2016, concretament a les 15:21 h., màxima temperatura registrada als nostres arxius des de que AMEAL va començar a fer medicions l’any 1993.

Altres temperatures màximes destacables són els 33,9 ºC del dia 10 de juliol de 2016 i del dia 3 d’agost del mateix any. També cal destacar la llarga quinzena de dies d’este últim mes de juny de 2017 en què, entre el dia 11 i el dia 28, les temperaturas màximes no van ésser inferiors als 29 ºC, on van destacar el dia 17 amb 33,8 ºC i el dia 22 amb 33,6 ºC.

 

TEMPERATURES MÍNIMES REGISTRADES

ENTRE JULIOL-2016 I JUNY-2017

Només destacar el mes de gener de 2017 amb les següents mínimes: 2,5 ºC baix zero el dia 18; 1,3 ºC baix zero el dia 8; 1,0 ºC baix zero de mínima el dia 6; i 0,6  ºC baix zero el dia 19.

No ha estat, com hem pogut apreciar, un any fred, a més el fred ha estat concentrat, l’ha fet “quan tocava” i no ha afectat una de les produccions agràries més importants d’Albocàsser: l’ametla. Tot i això, les elevades espectatives de producció han comportat, en gran part de l’arbreria vella amb rames més afectades en la seua part interna, l’esgallament de cimals pel pes del producte. És prou corrent vore a les propietats amb ametlers vells, diversos cimals ja secs amb la producció perduda, esgallats de l’arbre i, també, algun puntal per tal de salvar les rames en aparent perill de trencar-se.

Contràriament cal destacar també una de les mínimes més altes mesurades a l’estació meteorològica de “la Llacuna”, concretament el dia 4 de setembre de 2016, en què es va mesurar la temperatura màxima, també es va mesurar la temperatura mínima més alta del període que estem veient, que va ser de 22,7 ºC a les 05:32 h.

El “Barranc Fondo”, poc abans de desaiguar a la “Rambla de la Valltorta”, després de rebre les aigües del “riu de Sant Miquel o de Benafexines” (al llarg d’aquest període de temps només ha portat cabal de continu l’última quinzena de desembre de 2016, l’última quinzena de gener de 2017 i la primera quinzena de febrer de 2017) i del “Barranc de l’Ullall”. (20-01-2017)

MÀXIMA VELOCITAT DEL VENT REGISTRADA

ENTRE JULIOL-2016 I JUNY-2017

Encara que no podem parlar d’un període de temps ventós, en dos ocasions el nostre anemòmetre ha mesurat velocitats del vent superiors a 100 Km/hora. La màxima velocitat del vent es va medir el dia 8 de febrer de 2017 a les 08:29 hores amb una ràfega que va arribar als 111,0 Km/hora de direcció NW. Una altra ratxa de vent destacable va ser el 10 de gener de 2017, a les 19:36 h. amb una ràfega de vent de 100,4 Km/hora, també de direcció NW.

Estos dos últims mesos ha estat prou corrent vore, a les propietats amb ametlers vells, diversos cimals ja secs i amb la producció perduda, esgallats de l’arbre, i també, algun puntal per tal de salvar les rames en aparent perill de trencar-se. (juny-2017)

El pròxim any, si Déu vol, compartirem amb tots vostés les medicions de l’estació meteorològica de “la Llacuna”.