ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES. Novament oferim a tots els lectors algunes dades sobre la nostra climatologia, medicions realitzades a l’estació meteorològica de “la Llacuna”.