ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES. Un any més, els oferim dades de la climatologia bocassina, dades que poden resultar interessants per a tots vostés.