ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES. Novament, volem compartir amb tots vostés algunes dades, sobre la nostra climatologia, que poden ser del seu interés.