ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES.

Com tots els anys, els oferim a tots els lectors algunes dades sobre la nostra climatologia, medicions extretes de l’estació meteorològica d’AMEAL situada a  “la Llacuna”.

Sols uns pocs dies, a primeries de novembre, va portar cabal el riu de Sant Miquel o de Benafexines al llarg d’aquest període de temps, entre juliol de 2015 i juny de 2016.

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2015 

GENER 4,4  litres/m2
FEBRER 4,6  litres/m2
MARÇ 424,4  litres/m2
ABRIL 11,8  litres/m2
MAIG 15,6  litres/m2
JUNY 39,2  litres/m2
JULIOL 25,4  litres/m2  
AGOST 21,4  litres/m2
SETEMBRE 70,8  litres/m2
OCTUBRE 23,4  litres/m2
NOVEMBRE 91,0  litres/m2
DESEMBRE 0,0  litres/m2
 

TOTAL  2015

 

732,0  litres/m2

Precipitacions superiors a les de l’anterior any de 2014 (561,0 litres/m2) i entre les quals és de destacar el mes de març (424,4 litres/m2, que representa per si sol el 58% de les precipitacions de tot l’any), el de novembre (91,0 litres/m2) i el de setembre (70,8 litres/m2). El mesos més secs van ésser els de desembre (0,0 litres/m2), gener (4,4 litres/m2) i febrer (4,6 litres/m2).

Durant el present any de 2016 les precipitacions registrades han estat:

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2016

GENER  2,4  litres/m2
FEBRER 21,2  litres/m2
MARÇ 31,2  litres/m2
ABRIL 67,0  litres/m2
MAIG 19,6  litres/m2
JUNY 11,8  litres/m2

Que sumen un total de 153,2 litres/m2, quantitat bastant inferior a la que es va produir durant el mateix període del passat any de 2015 (500,0 litres/m2). Com veiem, només els mesos de setembre i novembre de l’any passat i el mes d’abril d’aquest any, han millorat una pluviometria escassa fins aleshores.

Una xicoteta nevada va pintar de blanc, sobretot les muntanyes i algun indret del paisatge, el 27 de febrer de 2016.

TEMPERATURES MÀXIMES REGISTRADES
ENTRE  JULIOL-2015  I  JUNY-2016

Per a trobar les màximes temperatures que s’han donat durant aquest període entre juliol de 2015 i juny de 2016, hem de remuntar-nos al mes de juliol de l’any passat on, durant tres dies consecutius es van superar els 30 ºC, 36,5 ºC el dia 5, 36,3 ºC el dia 6, fins arribar el termòmetre el dia 7 de juliol de 2015, concretament a les 14:14 h., als 38,3 ºC, màxima temperatura registrada als nostres arxius des de que AMEAL va començar a fer medicions l’any 1993.

Altres temperatures màximes destacables són els 33,1 ºC del dia 13 de juny de 2016 i els 32,5 ºC del dia 9 del mateix mes i any.

TEMPERATURES MÍNIMES REGISTRADES
ENTRE JULIOL-2015 I JUNY-2016

No ha estat un any fred però, com sol passar algunes vegades, l’ha fet quan no tocava i ha afectat una de les produccions agràries més importants d’Albocàsser: l’ametla. Només destacar les següents mínimes: 3,2 ºC baix zero el dia 17 de febrer; 0,1 ºC baix zero el dia 17 del mes de gener i 0 ºC de mínima el dia 18 de febrer.

Contràriament cal destacar també una de les mínimes més altes mesurades a l’estació meteorològica de “la Llacuna”, concretament el dia 8 d’agost de 2015 la temperatura mínima va ser de 23,2 ºC.

MÀXIMA VELOCITAT DEL VENT REGISTRADA
ENTRE JULIOL-2015 I JUNY-2016

En diverses ocasions el nostre anemòmetre ha mesurat velocitats del vent superiors, o pròximes, a 100 Km/hora. La màxima velocitat del vent es va medir el dia 25 de novembre de 2015 a les 06:29 hores amb una ràfega que va arribar als 128,7 Km/hora. Les altres ratxes de vent destacables són: 124,8 Km/hora, medida el 26 de novembre de 2015; els 109,6 Km/hora del 29 de febrer de 2016 i els 103,6 del 15 de febrer del mateix any.