ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES.

Novament els oferim a tots els lectors algunes dades sobre la nostra climatologia, medicions extretes de l’estació meteorològica d’AMEAL situada a  “la Llacuna”.

La Rambla Carbonera al seu pas pel Pont de Nou Ulls va evacuar molta de la gran quantitat d’aigua caiguda a les darreries del mes de març de 2015.

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2014

GENER 17,6  litres/m2
FEBRER 22,6  litres/m2
MARÇ 26,6  litres/m2
ABRIL 33,4  litres/m2
MAIG 35,2  litres/m2
JUNY 86,6  litres/m2
JULIOL 37,0 litres/m2
AGOST 33,2 litres/m2
SETEMBRE 91,0 litres/m2
OCTUBRE 3,6 litres/m2
NOVEMBRE 143,2 litres/m2
DESEMBRE 31,0 litres/m2
 

TOTAL  2014

 

561,0  litres/m2

 

Precipitacions bastant inferiors a les de l’anterior any de 2013 (713,0 litres/m2) i entre les quals és de destacar el mes de novembre (143,2 litres/m2), el de setembre (91,0 litres/m2) i el de juny (86,6 litres/m2). El mesos més secs van ésser els d’octubre (3,6 litres/m2), gener (17,6 litres/m2) i febrer (22,6 litres/m2).

Durant el present any de 2015 les precipitacions registrades han estat:

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2015

GENER 4,4  litres/m2
FEBRER 4,6  litres/m2
MARÇ 424,4  litres/m2
ABRIL 11,8  litres/m2
MAIG 15,6  litres/m2
JUNY 39,2  litres/m2

 

Que sumen un total de 500,0 litres/m2, quantitat bastant superior a la que es va produir durant el mateix període del passat any de 2014 (222,0 litres/m2). Com veiem, el mes de novembre de l’any passat i, sobretot, el mes de març d’aquest any (amb sis dies de pluja continuada, relativament constant i amb una intensitat que podríem qualificar de bastant adequada per sumar un total de 424,4 litres/m2), han millorat una pluviometria escassa fins aleshores, que haguera pogut comportar una important i perjudicial sequera als nostres camps.

La Llacuna de la “Masà” (25-03-2015), on l’aigua va arribar a un nivell i extensió desconeguts per a moltes de les persones que durant molts anys van habitar els masos propers.

TEMPERATURES MÀXIMES REGISTRADES
ENTRE  JULIOL-2014  I  JUNY-2015

La màxima temperatura s’ha donat, en contra de la normalitat, al mes de maig, en uns dies realment xafugosos, per una onada d’aire calent de ponent, que va fer pujar el termòmetre el dia 14 de maig, concretament a les 14:25 h., fins als 37,6 ºC però, quan estàvem pròxims a tancar aquest article per al programa, el dia 7 de juliol de 2015, concretament a les 14:14 h., el termòmetre va arribar als 38,3 ºC, màxima temperatura registrada als nostres arxius des de que AMEAL va començar a fer medicions l’any 1993.

Altres temperaturas destacables són els 34,6 ºC del dia 26 d’agost de 2014, i els 33,9 ºC i 33,7 ºC que es van enregistrar els dies 26 i 30 del passat mes de juny respectivament.

TEMPERATURES MÍNIMES REGISTRADES
ENTRE JULIOL-2014 I JUNY-2015

Encara que no ha estat un any excessivament fred, han destacat les següents mínimes: 2,2 ºC baix zero el dia 30 de desembre; 1,1 ºC baix zero el dia 6 del mes de març;  0,8 ºC baix zero el dia 1 de gener i 0,7 ºC baix zero el dia 16 de març.

MÀXIMA VELOCITAT DEL VENT REGISTRADA
ENTRE JULIOL-2014 I JUNY-2015

En set ocasions el nostre anemòmetre ha mesurat velocitats del vent superiors a 100 Km/hora. La màxima velocitat del vent es va medir el dia 22 d’octubre de 2014 a les 08:30 hores amb una ràfega que va arribar als 129,4 Km/hora. Les altres ratxes de vent destacables són: 111,4 Km/hora, medida el 27 de febrer de 2015; els 111,2 Km/hora del 24 de febrer de dit any; els 104,6 del 28 de desembre de 2014; els 103,6 Km/hora del 9 del mateix mes; els 101,4 Km/hora medida el 23 de febrer de 2015; els 100,4 Km/hora del 31 de gener de 2015 i, són de destacar també els 90,6 Km/hora del passat 15 de maig perquè no sol tractar-se d’un mes ventós.