ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES.

Novament, volem compartir amb tots vostés algunes dades, sobre la nostra climatologia, que poden ser del seu interés, medicions realitzades a l’estació meteorològica de “la Llacuna”.

El riu de Benafexines (24-03-2011): Segons dades d’AMEAL, al llarg de l’any 2010 el riu ha restat sec. Només durant vint-i-tres dies, entre el 14 de maig i el 23 de maig i entre el 13 i el 26 d’octubre, les aigües han recorregut part del seu llit.

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2010

GENER  40,6  litres/m2
FEBRER  42,4  litres/m2
MARÇ  43,8  litres/m2
ABRIL  60,0  litres/m2
MAIG  104,8  litres/m2
JUNY  54,8  litres/m2
JULIOL  5,8  litres/m2       
AGOST  54,0  litres/m2
SETEMBRE  25,2  litres/m2
OCTUBRE  112,6  litres/m2
NOVEMBRE  7,8  litres/m2
DESEMBRE  8,4  litres/m2
 

TOTAL  2010 

 

560,2  litres/m2

 

Precipitacions superiors a les de l’anterior any de 2009 (480,4 litres/m2) i entre les quals és de destacar el mes d’octubre (112,6 litres/m2) i el de maig (104,8 litres/m2). El mesos més secs van ésser els de juliol (5,8 litres/m2), novembre (7,8 litres/m2) i desembre (8,4 litres/m2). Cal destacar que al llarg de l’any 2010 no ha hagut cap mes completament sec i que va nevar els dies 7 i de l’11 de gener i el 15 de febrer de 2010, en que el grossor del mantell de neu va superar els 2 cms. de grossor.

Durant el present any de 2011 les precipitacions registrades han estat:

 

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2011

GENER   41,6  litres/m2
FEBRER  8,2  litres/m2
MARÇ  220,8  litres/m2
ABRIL 105,2  litres/m2
MAIG  76,8  litres/m2
JUNY  61,0  litres/m2

Que sumen un total de 513,6 litres/m2, quantitat bastant superior a la que es va produir durant el mateix període del passat any de 2010 (364,4 litres/m2).  Cal destacar les precipitacions del mes de març (220,8  litres/m2) amb un màxim el dia 23 que va registrar 71,6  litres/m2 .

 

Inauguració de la nova pantalla d’Informació Meteorològica a l’Ajuntament d’Albocàsser, i multitudinari Taller de Meteorologia, que va organitzar AMEAL (16-08-2010).

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES REGISTRADES

ENTRE  JULIOL-2010  I  JUNY-2011

Hi ha que remarcar, per dalt de tot, els 39,8 ºC que va marcar el termòmetre el dia 27 d’agost de 2010, els 35,3 ºC medits el dia 23 del mateix mes i any, els 34,7 ºC  medits el dia 8 de juliol de 2010 i els 34,4 ºC del dia 7 de juliol de 2010.

 

TEMPERATURES MÍNIMES REGISTRADES

ENTRE JULIOL-2010 I JUNY-2011

Destacarem que les temperatures més baixes es van agrupar a la tercera setmana del mes de gener de 2011 on es van mesurar 6,6 ºC baix zero, el dia 24; 6,0 ºC baix zero, el dia 23; 5,8 ºC baix zero, el dia 22; i 4,6 ºC baix zero el dia 25, festa de la Conversió del nostre patró sant Pau. Una altra mesura important es va produir el dia 16 de desembre de 2010, en que va registrar el termòmetre 4,4 ºC baix zero.

 

Xarrada de Meteorologia a càrrec de Jordi Payà, que va organitzar AMEAL
(16-08-2010).
AMEAL vol agrair a tots l’acollida que van dispensar a aquestes activitats.

 

MÀXIMA VELOCITAT DEL VENT REGISTRADA

ENTRE JULIOL-2010 I JUNY-2011

En tres ocasions s’han mesurat ratxes de vent que han superat la velocitat de 100 Km/hora. La màxima velocitat del vent es va medir el dia 22 de febrer de 2011 a les 06:23 hores amb una ràfega que va arribar als 114,2 Km/hora. Altres ratxes de vent destacables són: 113,6 Km/hora, medida el 24 de desembre de 2010 i els 111,2 Km/hora medida el 16 de novembre de 2010.

L’any que ve, si Déu vol, a compartir amb tots vostés els nostres paràmetres.