ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES.

Un any més, els oferim a tots els lectors algunes dades sobre la nostra climatologia, medicions realitzades a l’estació meteorològica de “la Llacuna”.

Neu a Albocàsser:
En tres ocasions ens ha visitat la neu en aquest any de 2010: el 7 de gener, l’11 de gener i el 15 de febrer, deixant en totes elles un mantell de neu d’uns 2 cms. de grossor.

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2009

GENER  38,6 litres/m2
FEBRER  8,8 litres/m2
MARÇ  34,0 litres/m2
ABRIL  75,3 litres/m2
MAIG 10,0 litres/m2
JUNY  21,0 litres/m2
JULIOL 22,8 litres/m2
AGOST  23,8 litres/m2
SETEMBRE 176,9 litres/m2
OCTUBRE  12,2 litres/m2
NOVEMBRE  3,8 litres/m2
DESEMBRE 53,2 litres/m2
 

TOTAL  2009 

 

480,4  litres/m2

 

Precipitacions bastant inferiors a les de l’anterior any de 2008 (756,1 litres/m2) i entre les quals és de destacar el mes de setembre (176,9 litres/m2), el d’abril (75,3 litres/m2) i el de desembre  (53,2 litres/ m2). El mesos més secs van ésser els de novembre (3,8 litres/m2), febrer (8,8 litres/m2) i octubre (12,2 litres/m2). Cal destacar que al llarg de l’any 2009 no ha hagut cap mes completament sec i que ha nevat en dos ocasions: el 9 de gener de 2009, en que no va quallar, i el 14 de desembre de 2009 en que la capa de neu va superar els 3 cms. de grossor.

Durant el present any de 2010 les precipitacions registrades han estat:

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2010

GENER  40,6  litres/m2
FEBRER  42,4  litres/m2
MARÇ  43,8  litres/m2
ABRIL  60,0  litres/m2
MAIG  104,8  litres/m2
JUNY  54,8  litres/m2

Que sumen un total de 364,4 litres/m2, quantitat bastant superior a la que es va produir durant el mateix període del passat any de 2009 (187,7 litres/m2).  Cal destacar les nevades del 7 i de l’11 de gener de 2010 i del 15 de febrer de 2010 en que el grossor del mantell de neu va superar els 2 cms. i les tronades dels dies 6 de juliol de 2009 i del 13 de maig de 2010, ambdues van anar acompanyades de granís i pedra. El primer dia es van recollir pedres d’uns 4 cms. de diàmetre i, en el segon, d’uns 2 cms. de diàmetre.

 

El riu de Benafexines (29-09-2009): Segons dades d’AMEAL, al llarg de la major part de l’any 2009 el riu ha restat sec, només durant set dies, entre setembre i octubre, les aigües han recorregut part del seu llit encara que, com veiem a la fotografia, el cabal ha estat escàs.

TEMPERATURES MÀXIMES REGISTRADES

ENTRE  JULIOL-2009  I  JUNY-2010

Hi ha que remarcar els 37,5 ºC que va marcar el termòmetre a les 16:18 hores del día 23 de juliol de 2009, els 35,3 ºC medits el dia 22 de juliol de 2009 a les 16:46 hores  i els 34,7 ºC  medits el dia 17 d’agost de 2009 a les 13:22 hores; però, més destacable que aquestes temperatures en dies puntuals, són els tretze dies seguits (del 12 de juliol al 24 de juliol de 2009) en els quals la temperatura màxima sempre va ser va estar entre els 31,2 ºC i els 34,7 ºC de l’esmentat dia 17 d’agost.

 

TEMPERATURES MÍNIMES REGISTRADES

ENTRE JULIOL-2009 I JUNY-2010

Destacarem els 4,2 ºC baix zero que va registrar el termòmetre el dia 20 de desembre de 2009 a les 00:08 hores, els 3,1 ºC baix zero del dia 13 de febrer de 2010 a les 07:52 hores i els 2,9 ºC baix zero medits el dia 17 de desembre de 2009 a les 07:17 hores i el 10 de gener de 2010 a les 05:53.

Encara que les temperatures mínimes han estat menys baixes que altres anys no podem parlar d’un hivern plàcid, de fet hem tingut 25 dies entre els quatre mesos que van de desembre de 2009 a març de 2010 en que la temperatura mínima no ha arribat a valors positius. Així, entre el 15 i el 20 de desembre de 2009, la temperatura mínima va oscil·lar entre els 0,3 ºC baix zero i els 4,2 ºC baix zero; entre el 7 i l’11 de gener de 2010 ho va fer entre 1,2  ºC baix zero i els 2,9 ºC baix zero; i entre els dies 9 i 12 de març de 2010 l’oscil·lació va estar entre 0,2 ºC baix zero i 2,1 ºC baix zero

 

MÀXIMA VELOCITAT DEL VENT REGISTRADA

ENTRE JULIOL-2009 I JUNY-2010

En sis ocasions s’han mesurat ratxes de vent que han superat la velocitat de 100 Km/hora. La màxima velocitat del vent es va medir el dia 15 de gener de 2010 a les 01:58 hores amb una ràfega que va arribar als 127,2 Km/hora. Altres ratxes de vent destacables són: 122,0 Km/hora, medida el 9 de gener de 2010 a les 18:22 hores, els 116,0 Km/hora medida el 9 de novembre de 2009 a les 08:55 hores i els 114,0 Km/hora i 111,4 Km/hora mesurats, respectivament, els dies 1 de desembre de 2009 a les 01:33 hores i 30 de gener de 2010 a les 06:24 hores.

Cal esmentar la ràfega de 98,2 Km/hora mesurada el passat 20 de juny a les 06:57 hores.

Els convoquem novament l’any vinent per a compartir, amb tots vostés, les nostres medicions.