ALBOCÀSSER: RESSENYES  CLIMATOLÒGIQUES.

Un any més, els oferim dades de la climatologia bocassina, dades que poden resultar interessants per a tots vostés.

L’associació d’AMEAL seguix dia a dia recollint dades meteorològiques i intentant afegir, dins de les nostres possibilitats, noves mesures i paràmetres que enriquissen el nostre —creiem que ja comença a ésser important— historial de dades meteorològiques. Aquest any, ja hem aprovat en assemblea afegir dos noves mesures a les nostres medicions: els rajos UVA i una altra que ara, amb l’auge que han pres les estacions d’energia solar, està molt de moda: la de la radiació solar.

Així mateix volem fer-nos ressò, des d’aquestes pàgines, d’un  acord plenari de l’assemblea dels AMICS DE LA METEOROLOGIA D’ALBOCÀSSER del passat dia 19 d’abril de 2007, compartit plenament pels components d’AMEAL, i que diu textualment el següent:

 

ANOMENAMENTS DE PRESIDENT D’HONOR I SOCI D’HONOR.

S’acorda, per unanimitat dels presents, anomenar a Don José Sánchez Adell President d’Honor de l’associació AMICS DE LA METEOROLOGIA D’ALBOCÀSSER, a títol pòstum, atenent  que va ésser qui, contínuament,  ens va empentar a formalitzar la nostra associació i a fer-nos veure-la com una entitat important i necessària, així mateix, sempre va aconsellar, ajudar i donar el seu suport a aquesta associació. També s’acorda, per unanimitat dels presents, anomenar a Don Pablo Sánchez Almela Soci d’Honor de l’associació AMICS DE LA METEOROLOGIA D’ALBOCÀSSER per tot el seu suport i ajuda per a que aquesta associació poguera legalment constituir-se. S’acorda, així mateix, fer dos diplomes, a càrrec de l’associació, que confirmen i corroboren dits anomenaments, que seran entregats a Dª Elena Almela, esposa de Don José Sánchez Adell i al seu fill Don Pablo Sánchez Almela.

L’entrega dels esmentats diplomes tindrà lloc en un acte al voltant de la meteorologia que aquestes festes patronals programarà l’Ajuntament d’Albocàsser a qui, aprofitant aquestes pàgines, volem agrair la sensibilitat que mostra envers l’associació d’AMEAL.

I ara sí, anem a veure que ha donat de si, meteorològicament parlant, l’any 2006 i el que portem de 2007.

 

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2006

GENER  109,4  litres/m2
FEBRER  55,8  litres/m2
MARÇ  43,0  litres/m2
ABRIL  41,7  litres/m2
MAIG  17,8  litres/m2
JUNY  6,8  litres/m2
JULIOL 3,8  litres/m2
AGOST  7,8  litres/m2
SETEMBRE  50,4  litres/m2
OCTUBRE  18,0  litres/m2
NOVEMBRE  153,4  litres/m2
DESEMBRE 7,0   litres/m2
 

TOTAL  2006 

 

514,9  litres/m2

 

Precipitacions inferiors a les de l’anterior any de 2005 (584,4  litres/m2) i entre les quals és de destacar el mes de novembre (153,4 litres/m2) i el de gener (109,4 litres/m2). Els mesos més secs van ésser els de juliol (3,8 litres/m2), juny (6,8 litres/m2), desembre (7,0 litres/m2) i agost (7,8 litres/m2).

Durant el present any de 2007 les precipitacions registrades han estat:

 

PRECIPITACIONS REGISTRADES EN 2007

GENER  35,8  litres/m2
FEBRER  15,6  litres/m2
MARÇ  33,4  litres/m2
ABRIL  225,6  litres/m2
MAIG  21,6  litres/m2
JUNY 63,8  litres/m2

 

Que sumen un total de 345,8 litres/m2, quantitat  superior a la que es va produir durant el mateix període del passat any de 2006 (274,5 litres/m2). Cal destacar els més de 12 cms. de grossor de neu medits el dia 25 de gener de 2007.

 

Foto Ignacio Tena Boix
Ullals del riu de Benafexines (07-04-2007)

 

TEMPERATURES MÀXIMAS REGISTRADES

ENTRE  JULIOL-06  I  JUNY-07

Hi ha que remarcar els 36,3 ºC que va marcar el termòmetre a les 16:30 hores del día 25 de juliol de 2006, els 34,2 ºC medits el 26 de juliol de 2006 a les 14:00 hores i els 34,1 ºC del dia 30 del mateix mes de juliol de 2006 també a les 14:00 hores.

 

TEMPERATURES MÍNIMES REGISTRADES

ENTRE JULIOL-06 I JUNY-07

Destacarem els 3,3 ºC baix zero que va registrar el termòmetre el dia 27 de gener de 2007 a les 07:30 hores, els 2,6 ºC baix zero medits el dia següent, 28 de gener de 2007 a les 03:30 hores i els 2,2 ºC baix zero registrats el dia 25 de gener de 2007, el mateix dia que va nevar, a les 14:30 hores.

Cal fer menció dels cinc dies que abarquen del 25 al 29 de gener en què la mínima del termòmetre no va superar els 0 ºC.

 

Foto de Ignacio Tena Boix
El riu de Benafexines al seu pas en les proximitats del corral de Catalí (07-04-2007)

MÀXIMA VELOCITAT DEL VENT REGISTRADA

ENTRE JULIOL-06 I JUNY-07

La màxima velocitat del vent es va medir el dia 7 de març de 2007 a les 01:33 hores amb una ràfega que va arribar als 122’3 Km/hora, el dia 23 de gener de 2007 amb 97’2 Km/hora, medida feta a les 16:52 hores i el dia 9 de febrer de 2007 amb una ràfega de 95,2 Km/hora medida a les 09:02 hores.

L’any vinent,  tornarem, si Déu vol, a compartir amb tots vostés les nostres mesures meteorològiques.