Consulta el Diccionari de meteorologia del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.