AMEAL

AMEAL (AMICS DE LA METEOROLOGIA D’ALBOCÀSSER) és una associació enregistrada al Registre d’Associacions de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques amb el núm. d’expedient 177/2002 i inscrita amb el número 3365.

Fundada l’any 2002, sense ànim de lucre, naix amb la finalitat d’estudiar els fenòmens meteorològics, captar dades d’aquests fenòmens i donar foment i divulgació a la meteorologia.

D’àmbit local, aquesta associació disposa d’una estació meteorològica completament informatitzada al Mas de la Llacuna (Albocàsser) que dóna nom a la pròpia estació i que capta una gran quantitat de variables meteorològiques.

Tot i que l’associació es va constituir com a tal l’any 2002, les dades recollides abarquen molt més de temps; així la série de precipitacions és contínua des de l’any 1985 i la de temperatures es va iniciar l’any 1993.